Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w Łodzi

 

Zapewniamy kompleksową obsługę różnego rodzaju nieruchomości na terenie miasta Łodzi. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży, wykwalifikowana kadra oraz duża wiedza i liczni partnerzy pozwalają nam na świadczenie najwyższej jakości usług. Nasza oferta kierowana jest zarówno do wspólnot mieszkaniowych, jak i do klientów indywidualnych.

 

zarządzanie nieruchomości Łódź

 

Obsługa administracyjna nieruchomości

 • Prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej - administracyjnej, finansowej, technicznej, a w ograniczonym zakresie także lokali poszczególnych właścicieli. 
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali, ewidencja udziałów.
 • Załatwianie formalności oraz płatności za dostawy na rzecz nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody i odprowadzenia ścieków oraz związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości w zakresie przewidzianym prawem, również w zakresie ubezpieczenia OC Zarządu wspólnoty z wybranym przez zleceniodawcę ubezpieczycielem.
 • Opłacanie podatków i innych opłat publiczo-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że pokrywane są bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • Dbanie o utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia, o ile wchodzi w skład nieruchomości wspólnej. 
 • Wydawanie właścicielom lokali zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych lub świadczeń z pomocy społecznej. 
 • Prowadzenie stałej korespondencji z właścicielami lokali oraz utrzymywanie z Zarządem stałego kontaktu telefonicznego i elektroniczną pocztą e-mail.
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi - negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu.
 • Wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku - negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, umów o reklamę oraz umów dzierżawy i użyczenia gruntów.
 • Archiwizacja dokumentacji nieruchomości.

 

Obsługa prawna - reprezentacja wspólnoty i właścicieli 

 • Reprezentowanie właścicieli i wspólnot mieszkaniowych, w zakresie ich obowiązków i uprawnień, przed wszelkimi organami władzy państwowej i samorządowej, przed wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi, przed notariuszami, sądami i innymi osobami nie posiadającymi osobowości prawnej na podstawie stosownych pełnomocnictw.
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wspólnoty, m.in. projektów uchwał, regulaminów, itp. Na zlecenie Zarządu wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowań nad uchwałami wspólnoty.
 • Przygotowanie i organizacja zebrań ogółu właścicieli.
 • Realizowanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej dotyczące gospodarowania nieruchomością wspólną pod warunkiem zgromadzenia na rachunku bankowym wspólnoty środków pozwalających na wykonanie tych zadań. 
 • Podejmowanie wszelkich innych czynności w ramach zwykłego zarządu, które mają na celu opiekę, utrzymanie i ochronę nieruchomości.

 

Obsługa finansowo - księgowa

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Dokonywanie rozliczeń nieruchomości poprzez odrębny rachunek bankowy.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i wykonawcami robót i usług na rzecz nieruchomości.
 • Prowadzenie uproszczonej księgowości.
 • Przygotowywanie rozliczeń właścicieli, najemców, mieszańców (rozliczenia roczne itp.).
 • Kontrolowanie terminowości wpłat, a w przypadku opóźnień naliczanie ustawowych bądź umownych odsetek za zwłokę.
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń właścicieli z urzędami skarbowymi (VAT, PIT, CIT).
 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszy remontowych i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 • Pobieranie i windykacja dochodów z pożytków.
 • Windykacja należności z tytułu opłat eksploatacyjnych przedsądowa, sądowa, egzekucyjna i komornicza.
 • Sporządzanie planów finansowych i sprawozdań i ich realizacja.

 

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego i dozoru technicznego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie.
 • Negocjowanie i zawieranie umów na prace remontowe, konserwacyjne, serwisowe, usuwanie awarii i ich skutków.
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • Zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowalnych, zbieranie ofert, udział w prowadzeniu przez Zarząd wspólnoty negocjacji, przygotowywanie umów i inne.
 • Nadzór nad realizacją prac, niewymagających odrębnych uprawnień, firm wykonujących remonty modernizacje oraz udział w dokonywaniu ich odbioru przez Zarząd wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.